Powstał pierwszy w regionie klaster energii. W planach budowa samorządowej farmy fotowoltaicznej

Starosta Radomski Waldemar Trelka wystąpił z inicjatywą stworzenia Klastra Energii Powiatu Radomskiego. Ta innowacyjna formuła ma pozwolić na zbudowanie lokalnej społeczności energetycznej i wykorzystanie potencjału Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Powiatu Radomskiego. To pierwszy tego rodzaju projekt w regionie radomskim.

Klastry energii to pomysł pionierski nie tylko w skali Polski, ale i Europy. Jego zadaniem jest pobudzenie lokalnych społeczności do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby. Pierwszy w regionie klaster energii ma zapewnić rozwój energetyki rozproszonej, podnieść poziom lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz łączyć i wykorzystywać miejscowe zasoby i potencjał energetyki krajowej.

Chcą produkować energię

O czasie potrzebnym do realizacji projektu oraz źródłach jego finansowania mówił z kolei Tomasz Drzał, dyrektor zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE (KIKE). – Docelowo klaster ma produkować własną energię i dostarczać ją lokalnym odbiorcom, na początku przede wszystkim podmiotom samorządowym. Jest to pionierskie przedsięwzięcie w regionie radomskim, dlatego cieszę się, że możemy w nim uczestniczyć – mówił dyrektor Tomasz Drzał. – Sama budowa farmy trwa kilka miesięcy, ale cały proces inwestycyjny, uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń, może zająć 2-3 lata. Obecnie rozpoczynamy prace koncepcyjne, wykonamy m.in. szczegółowy audyt energetyczny projektu, strategię rozprowadzania energii z klastra,  a także dokumentację, niezbędną do rozpoczęcia kolejnego etapu budowy.

Wspólne koszty i zyski

Jak podkreślił starosta Waldemar Trelka, na razie jedynym kosztem inwestycji dla wszystkich samorządów założycielskich klastra to 50 tysięcy złotych za opracowanie dokumentacji. Sama farma w docelowym kształcie, czyli na powierzchni kilku hektarów, może kosztować około 30 milionów złotych. – Źródło finansowania takich projektów to głównie środki unijne na transformację energetyczną, w podziale których ma uczestniczyć Ministerstwo Rozwoju i Technologii poprzez m.in. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Szacuje się, że pierwsza kwota wsparcia to około 100 milionów euro. W skali w kraju nie jest to może dużo, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że pierwszeństwo mają klastry energii, jest to już znaczące wsparcie – dodał Tomasz Drzał.

Współpraca z energetyką

Jak dotąd największym wyzwaniem przy tworzeniu klastrów energii jest niepewność w zakresie jakości i wydajności istniejącej infrastruktury sieciowej oraz współpracy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Cały proces powstawania klastra, a następnie jego funkcjonowania na rynku nieodzownie łączy się z potrzebą stałej i stabilnej współpracy z OSD.

– Staramy się odpowiedzieć również na to wyzwanie, nawiązując współpracę z operatorem, czyli spółką PGE Dystrybucja w Skarżysku – Kamiennej. Jestem przekonany, że uda nam się dojść do porozumienia w sprawie odbioru energii z przyszłej farmy fotowoltaicznej pod Iłżą – mówił starosta Waldemar Trelka.

Starosta radomski Waldemar Trelka oraz wójtowie podradomskich gmin: Jedlińska, Gozdu, Wolanowa i Zakrzewa, czyli odpowiednio: Kamil Dziewierz, Paweł Dziewit, Ewa Markowska – Bzducha oraz Leszek Margas podpisali list intencyjny, a następnie umowy w sprawie powołania Klastra Energii Powiatu Radomskiego.

Starosta radomski Waldemar Trelka oraz wójtowie podradomskich gmin: Jedlińska, Gozdu, Wolanowa i Zakrzewa, czyli odpowiednio: Kamil Dziewierz, Paweł Dziewit, Ewa Markowska – Bzducha oraz Leszek Margas podpisali list intencyjny, a następnie umowy w sprawie powołania Klastra Energii Powiatu Radomskiego.

– Posiadamy 10 hektarów gruntów w miejscowości Chwałowice w gminie Iłża, na części tego areału jest niższa klasa ziemi, doskonałe usytuowanie gruntów oraz duży obszar, który pozwala na lokalizację farmy fotowoltaicznej. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie znacznych mocy wytwórczych (zwykle jest to ok. 1-1,3 MW z 1 ha). Inicjujemy działania, których celem jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. To pierwszy krok w stronę budowy pierwszej w regionie samorządowej farmy fotowoltaicznej. Do naszego klastra będą mogły przystąpić również inne miasta czy gminy, a docelowo także przedsiębiorcy.

Waldemar Trelka

starosta radomski

– Małe gminy nigdy nie będą w stanie udźwignąć kosztów transformacji energetycznej, dlatego cieszę się, że powiat wystąpił jako pierwszy z taką inicjatywą i będziemy mogli w niej uczestniczyć. Dla nas korzyścią z klastra będzie znaczne zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, co w skali gminy jest obecnie dużą kwotą – mówiła wójt Wolanowa.

Ewa Markowska – Bzducha

wójt gminy Wolanów

– Dywersyfikacja, czyli rozproszenie produkcji energii jest szczególnie ważne w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju, co widać zwłaszcza podczas wojny na Ukrainie. Kluczowy jest fakt, że dzięki klastrom dany obszar staje się samowystarczalny pod względem produkcji i jednocześnie wydatkowania energii. Trafia ona do sieci krajowej tylko w bardzo niewielkim stopniu, natomiast jest przeznaczana w zdecydowanej większości na potrzeby członków klastra i lokalnych społeczności.

Tomasz Drzal

dyrektor zarządzający Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE

Skip to content