BOŻE NARODZENIE

Ten czas to zimowe
Słońca przesilenie
Niesie on nam cudowne
Boże Narodzenie
Już Adwentowe czuwania
Drogę świętom torują
Msza i roratnie światełka
Przyjście Zbawcy zwiastują
Dzieciątko Boże w Betlejem
Ubogo na świat przychodzi
Lecz cudem swojego przyjścia
W każdym człowieku się rodzi
Więc  idąc do Jezusa
Do żłóbka ubogiego
My w Dzieciątku widzimy
Zbawcę świata całego
Więc cały świat się cieszy
Jezusa Narodzinami
Dla nas co roku się rodzi
I każdą chwilą jest z nami
Jest w opłatku na sianku
W Wigilijnych wzruszeniach
W drżącym, tkliwym głosie
Przy składanych życzeniach
Gdy dłoń podajemy
Kiedy przepraszamy
I wtedy też, gdy z serca
Komuś przebaczamy
Jest w rodzinnych spotkaniach
Przy zastawionym stole
I śpiewanych kolędach
W domu i w kościele
Jest w choince obwieszonej
W koło ozdobami
I w smutku samotnych
Gdy zostaną sami
I w radości tych
Co im  wciąż wesoło
I w pierwszych pocałunkach
Młodych pod jemiołą
Jest zawsze i wszędzie
Wciąż nam towarzyszy
Modlitwy, prośby, wołania
Wszystkie zawsze słyszy
Że kogoś opuści, ominie
Nie trzeba się lękać
Każde ludzkie serce
To jego stajenka.

Teresa Kapturska

Teresa Kapturska

Skip to content