W siedzibie Powiatowego Instytutu Kultury w Iłży hucznie obchodzono Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek. Licznie przybyli przedstawiciele wszystkich gmin powiatu radomskiego. Cieszy na pewno fakt, że książki żyją, czytelnictwo ma się dobrze, a biblioteki statystycznie wciąż się rozwijają.

– Wasza codzienna praca, taka często u podstaw, ma ogromne znaczenie. Pokazujecie, że książki są ważne, że czytanie jest ważne, że powinno stanowić nieodłączną część naszego życia – mówił Waldemar Trelka, starosta radomski.

Pracę PIK i Powiatowej Biblioteki Publicznej ocenili pozytywnie także goszczący na spotkaniu z okazji Dnia Bibliotek i Bibliotekarzy goście z Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy, Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego: Justyna Stelmasiuk i Marcin Leszczyński. Po przeprowadzonej ocenie Powiatowy Instytut Kultury postanowił wyróżnić i nagrodzić trzy biblioteki: w Pionkach, Jastrzębi i Wierzbicy. Każda z nich w roku 2022 wyróżniała się w innym obszarze działalności.

Biblioteka Publiczna w Pionkach wyróżniła się przede wszystkim podstawową działalnością biblioteczną, wypożyczyła w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego ponad 7000 książek więcej i zarejestrowała więcej o 245 czytelników.

Drugą biblioteką która zasługuje na docenienie i wyróżnienie jest Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi. Biblioteka jest jedynym ośrodkiem kultury działającym w gminie Jastrzębia i wychodzi poza standardowe zadania statutowe, dzięki temu mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym małej ojczyzny. Placówka prowadzona jest przez aktywną bibliotekarkę Małgorzatę Skwarek, która w tym roku, głosami Kapituły Mazowieckiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, została Mazowieckim Bibliotekarzem Roku 2022. Kolejna biblioteka która zasługuje na wyróżnienie i docenienie za ogólną działalność w ubiegłym roku jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy. Co prawda warunki lokalowe posiada bardziej niż skromne, ale mimo tego jest organizatorem wielu lekcji bibliotecznych. Aktywnie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury, w którym organizuje niektóre przedsięwzięcia, między innymi spotkania autorskie, Noc Bibliotek. Bibliotece bardzo dobrze układa się współpraca z placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

Podczas spotkania goście zwiedzili wystawę malarstwa Krystyny Brzechwy „Galerii na Piętrze” oraz wysłuchali koncertu „Biblioteka jest kobietą” wykonaniu Izabeli Brejtkop i Moniki Świostek oraz Rafała Hołuba.

BIBLIOTEKI POWIATU RADOMSKIEGO W LICZBACH

Na terenie powiatu radomskiego działa w sumie 13 bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i gminnych oraz 25 filii bibliotecznych. W stosunku do 2021 r. na terenie całego powiatu zarejestrowano więcej o 228 czytelników i wypożyczono więcej o 3682 egzemplarzy książek. Ogółem, w bibliotekach zarejestrowano 15068 czytelników i wypożyczono 290047 egzemplarzy książek, na miejscu udostępniono 27301 tytułów. Placówki odwiedziło 181453 osoby. Na zakup księgozbioru wydatkowano 343 876 zł, od organizatorów, czyli gmin, a 214 749 zł pozyskanych z zewnątrz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 129 127 zł. Zakupiono ogółem 14 304 egzemplarzy książek. W bibliotekach odbywały się też spotkania autorskie, spektakle dla dzieci, akcje czytelnicze. Powiatowy Instytut Kultury wspierał i finansował niektóre z tych działań, organizował też szkolenia i spotkania integracyjne dla bibliotekarzy. Wspólnie korzystano z programu bibliotecznego MAK czy usług inspektora RODO, po raz kolejny wykupiony został też cieszący się coraz większym zainteresowaniem dostęp do usługi Legimi dla Czytelników wszystkich gminnych bibliotek.

Skip to content