W sobotę 2 lipca na Jasną Górę dotarła Pielgrzymka Kawalerii Konnej z Zarąb Kościelnych na Mazowszu. Konni Pielgrzymi nawiązują do najszlachetniejszych ideałów rycerstwa polskiego oraz do tradycji Konfederacji Barskiej, która była mocno związana z Częstochową i Jasną Górą. Na 23. Pielgrzymkę wyruszyli z intencją pokoju na świecie oraz niosąc przesłanie o nadziei.
W corocznej, liczącej 330 km pielgrzymce konnej na trasie: Zaręby Kościelne Łomżyńskie – Częstochowa uczestniczyło łącznie 17 ułanów. W bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzednich w grupie pielgrzymkowej nie zabrakło ułanów z powiatu przysuskiego, którzy 27 czerwca 2023 r. dołączyli do swoich kolegów w Ruskim Brodzie. O godzinie 21.00 miał miejsce tradycyjny ułański apel jasnogórski z wyznaczeniem wart. Uczestniczyli w nim: ks. Wojciech Marchewka proboszcz parafii w Ruskim Brozie, ks. Dariusz Stańczyk proboszcz parafii w Gowarczowie i Mirosław Pierzchała pełniący obowiązki gospodarza. W spotkaniu uczestniczyli radni: Maria Sompolska, Jarosław Stępień i Marek Zieliński. Pielgrzymkę organizuje ks. kanonik dr Andrzej Dmochowski proboszcz parafii Zaręby Kościelne. Szefem przemarszu jest ks. kanonik dr. Grzegorz Śniadach. Pielgrzymka została zorganizowana pod patronatem ks. biskupa ordynariusza diecezji łomżyńskiej J.E. Janusza Stępnowskiego i komendanta WKU w Wyszkowie płk Andrzeja Wieczorka.
Skip to content